تاجیکستان

دفتر و دبیرخانه دائمی اکو در تاجیکستان

مقر دائمی سازمان همکاریهای اقتصادی اکو (ECO) و دفتر مرکزی موسسه فرهنگی اکو (ECI) طبق اساسنامه این سازمان در تهران واقع شده است.مؤسسه یک شعبه (یا واحد هماهنگی) در هریک از کشورهای عضو خواهد داشت که بر اساس مقرارت حاکم آن کشورها تأسیس خواهد شد. شعبه ها در ارتباط نزدیک با دفتر مرکزی انجام وظیفه خواهند نمود.
دبیرخانه های دائمی سازمان اکو در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان واقع شده است
 • دوشنبه
 • بر اساس اهداف مندرج در اساسنامه مؤسسه فرهنگی اکو و به منظور توسعه و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در کشورهای عضو،  نخستین دفتر مؤسسه فرهنگی اکو در سفر ریاست محترم مؤسسه فرهنگی اکو به شهر دوشنبه،  پایتخت تاجیکستان گشایش یافت. در این مراسم سفرا و نمایندگی‌های دیپلماسی مقیم تاجیکستان حضور داشتند و میزگردی با خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.

  در سفر آقای دکتر حجت‌اله ایوبی، ریاست مؤسسه به تاجیکستان، ایشان با آقای اسراری، وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، آقای دکتر محمد شا الالاف، رئیس آکادمی علوم تاجیکستان، آقای لاچین فیض الله اف، معاون رئیس سازمان جوانان و ورزش و سیاحی حکومت تاجیکستان دیدار و گفتگوهایی داشتند و در این دیدار‌ها بر تقویت و تحکیم روابط فرهنگی مؤسسه با این نهاد‌ها تأکید شد. همچنین در این سفر، فروشگاه کتاب کشورهای عضو اکو در شهر خجند، مرکز استان سغد تاجیکستان افتتاح شد.

   

   

   

  افتتاح دفتر تاجیکستان