شورای عالی فرهنگی

شورای نمایندگان دائم

مطابق با اساسنامه مؤسسه فرهنگی اکو، جلسات شورای نمایندگان دائم کشورهای عضو مؤسسه (ECI-CPR) مرکب از سفیران این کشورها در تهران بطور منظم در محل مؤسسه فرهنگی اکو بمنظور بررسی برنامه ها و امور مالی و اداری مؤسسه برگزار می گردد. در دوره تحت بررسی تاکنون 6 نشست شورای نمایندگان برگزار شده است.

 

شوراهای نمایندگان دائم، هنری و سیاستگذاری سه شورای اصلی موسسه فرهنگی اکو هستند.
 • 29 مین نشست شورای نمایندگان دائم
 • نشست فوق العاده شورای نمایندگان
 • 28مین نشست شورای نمایندگان دائم
 • 27مین نشست شورای نمایندگان دائم
 • 26مین نشست شورای نمایندگان دائم
 • 25مین نشست شورای نمایندگان دائم
 • این نشست در تاریخ 9 مهرماه 1397 برگزار شد و نمایندگان دائم کشورهای عضو اکو، ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های محمدمهدی مظاهری و همکاران موسسه ابراز کردند علیرغم محدود بودن منابع، کارهای بسیار ارزشمند و بزرگی انجام شده است.

  در ادامه این نشست، بودجه موسسه فرهنگی اکو برای سال 2019 مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت همکاری همه جانبه کشورهای عضو با موسسه فرهنگی اکو در اجرای فعالیت های پیش رو تاکید گردید.

  از مباحث دیگر این نشست، زمان و مکان برگزاری اجلاس آینده هیئت امنای موسسه فرهنگی اکو بود. این اجلاس که متشکل از وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو و مدیران عالی رتبه این وزارت خانه است، به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد.

  شورای نمایندگان دائم، متشکل از سفرا و نمایندگان کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو می باشد که با برگزاری جلسات منظم دوره ای به بررسی و تصویب فعالیت های فرهنگی این نهاد بین المللی می پردازند.

   

   

 • نمایندگان دائم کشورهای عضو اکو در این نشست فوق العاده که در تاریخ 9 خرداد 1397 برگزار شد، از تلاش های دکتر محمدمهدی مظاهری قدردانی کردند.در ادامه این نشست، بودجه موسسه فرهنگی اکو برای سال 2018 به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت و بر اهمیت همکاری همه جانبه کشورهای عضو با موسسه فرهنگی اکو در اجرای فعالیت های پیش رو تاکید گردید.رئیس مؤسسه فرهنگی اکو نیز طی سخنانی از کشورهای عضو درخواست نمود تا بررسی و ارائه پیشنهاد برنامه های فرهنگی مورد نظر را برای سال 2019 میلادی، در دستور کار خود قرار دهند.

  شورای نمایندگان دائم، متشکل از سفرا و نمایندگان کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو می باشد که با برگزاری جلسات منظم دوره ای به بررسی و تصویب فعالیت های فرهنگی این نهاد بین المللی می پردازند.

   

   

 • دکتر محمد مهدی مظاهری طی سخنانی در آغاز این نشست به شرح فعالیت های صورت گرفته پرداخت و عنوان کرد: «علیرغم آنکه موسسه در سال گذشته تنها 40 درصد از حق عضویت ها را دریافت کرد اما توانست بیش از 86 درصد از برنامه ها و مصوبات را اجرایی کند».

  وی در ادامه افزود: « برگزاری 3 کنفرانس بین المللی در حوزه های زنان، فرهنگ، هنر و محیط زیست؛ 5 نمایشگاه فرهنگی هنری؛ 7 جلسه درس گفتار در حوزه ادبیات؛ 6 کارگاه آموزشی در موضوعات مختلف فرهنگ، هنرهای تجسمی و موسیقی؛ 2 دوره رقابتهای ورزشی برای دیپلمات ها در رشته های تنیس روی میز و بیلیارد؛ انعقاد تفاهم نامه های همکاری با نهادهای علمی و دانشگاهی؛ انتشار دو کتاب و دو فصلنامه ECO Heritage با موضوع «ورزش» و «کتابخانه های ملی» در منطقه اکو و اخذ شماره بین‌المللی ISSN برای نشریات تنها برخی از این فعالیتهاست.»

  نمایندگان دائم کشورهای عضو اکو، ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های محمدمهدی مظاهری و همکاران موسسه ابراز کردند علیرغم محدود بودن منابع، کارهای بسیار ارزشمند و بزرگی انجام شده است.

  همچنین در این جلسه، خلاصه گزارش بیست و سومین اجلاس وزیران خارجه اکو (28 فروردین 1397، دوشنبه، تاجیکستان) قرائت گردید که طی آن، از گسترش فعالیت‌های موسسه فرهنگی اکو در حوزه‌های فرهنگ، ادب و هنر تقدیر بعمل آمده و از کشورهای عضو درخواست شده بود تا از فعالیت‌های موسسه فرهنگی اکو حمایت و در آن‌ها مشارکت نمایند.

   

 • دکتر محمد مهدی مظاهری طی سخنانی به شرح فعالیت های صورت گرفته در سال 2017 پرداخت. رئیس موسسه فرهنگی اکو در ادامه سخنان با بیان اینکه برنامه های سال 2018 هم دراختیار کشورهای عضو قرار گرفته، افزود: این برنامه ها در بیست و هشتمین اجلاس شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو که در دسامبر 2017 در پاکستان برگزار شده بود، مصوب گردیده است.

  در ادامه این نشست، تخصیص بودجه جهت اجرای برنامه های مصوب موسسه فرهنگی اکو برای سال 2018 مورد بحث و بررسی کشورهای عضو قرار گرفت.


 • آغاز این نشست با سخنرانی محمدمهدی مظاهری، رییس موسسه فرهنگی اکو همراه بود. وی در ادامه به شرح فعالیت های صورت گرفته در سال 2017 پرداخت و عنوان کرد: با توجه به اینکه موسسه در سال 2017 تنها 40 درصد از حق عضویت ها را دریافت کرده است اما توانسته بیش از 65 درصد از برنامه ها و مصوبات سال 2017 را اجرایی کند.

  مظاهری در ادامه افزود: برنامه های 2018 هم تنظیم شده است و به زودی در اختیار کشورهای عضو قرار داده می شود و امیدواریم که سال آینده نیز با همکاری و همراهی بیشتر اعضا، فعالیت های گسترده تری را برگزار نماییم.

  در ادامه این نشست اعضای کشورهای عضو اکو، ضمن قدردانی از فعالیت های صورت گرفته، تلاش های محمدمهدی مظاهری و همکاران موسسه را قابل ستایش دانسته و ابراز کردند، با توجه به محدود بودن منابع و ازدیاد برنامه های مصوب سال 2017، کارهای بسیار ارزشمند و بزرگی انجام شده است و بر همکاری و مشارکت بیشتر کشورها تاکید کردند.

  بررسی گزارش حسابرسی سال مالی 2016، بررسی وضعیت پست ها و منابع انسانی، آیین نامه های اجرایی و اجلاس آینده هیئت امنای موسسه از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

  میزبانی کشور تاجیکستان برای برگزاری اجلاس روسای کتابخانه های کشورهای عضو اکو از دیگر مواد مطرح شده در نشست بود که توسط سفیر این کشور اعلام شد و زمان برگزاری این رویداد نوامبر 2017 تعیین گردید.

  از مباحث دیگر این نشست، زمان و مکان برگزاری اجلاس آینده هیئت امنای موسسه فرهنگی اکو بود. این اجلاس که متشکل از وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو و مدیران عالی رتبه این وزارت خانه است، به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد که توسط سفیر پاکستان اعلام و زمان برگزاری آن در دسامبر 2017 تعیین شد.

   

 • این نشست در تاریخ 9 مهرماه 1397 برگزار شد و نمایندگان دائم کشورهای عضو اکو، ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های محمدمهدی مظاهری و همکاران موسسه ابراز کردند علیرغم محدود بودن منابع، کارهای بسیار ارزشمند و بزرگی انجام شده است.

  در ادامه این نشست، بودجه موسسه فرهنگی اکو برای سال 2019 مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت همکاری همه جانبه کشورهای عضو با موسسه فرهنگی اکو در اجرای فعالیت های پیش رو تاکید گردید.

  از مباحث دیگر این نشست، زمان و مکان برگزاری اجلاس آینده هیئت امنای موسسه فرهنگی اکو بود. این اجلاس که متشکل از وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو و مدیران عالی رتبه این وزارت خانه است، به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد.

  شورای نمایندگان دائم، متشکل از سفرا و نمایندگان کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو می باشد که با برگزاری جلسات منظم دوره ای به بررسی و تصویب فعالیت های فرهنگی این نهاد بین المللی می پردازند.