تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
سومین کارگاه آموزشی بین المللی فرهنگ سازمانی
سه شنبه 3 مهر 1397  |  اخبار

سومین کارگاه آموزشی بین المللی مرتبط با مفهوم فرهنگ سازمانی در کتابخانه دیپلماتیک مؤسسه فرهنگی اکو برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی اکو، در ادامه برگزاری سلسله دوره ها و کارگاهای آموزشی بین المللی مرتبط با موضوع فرهنگ سازمانی ، سومین کارگاه آموزشی بین المللی مرتبط با مفهوم فرهنگ سازمانی با عنوان "تحلیل مفهوم فرهنگ در سازمان و بازآفرینی آن با بکارگیری مدل فرهنگ سازمانیEdgar H. Schein در پائیز سال هزاروسیصد و نود و هفت در سالن کتابخانه دیپلماتیک موسسه فرهنگی اکو ، برگزار خواهد شد.

در این کارگاه آموزشی طی شش جلسه سه ساعته ، پس از بررسی مفهوم فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل فوق الذکر و بیان تاثیر آن بر تنظیم رفتار اعضاء سازمان ، عملکرد و اثر بخشی سازمان و همچنین بررسی تاثیر مفهوم فرهنگ سازمانی بر چگونگی ارتباطات سازمان با سایر نهاد ها و موسسات مرتبط ، روش تحلیل و طراحی فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل ارائه شده توسط Schein ارائه و توسط شرکت کنندگان طی کارهای گروهی متنوع تمرین خواهد شد.

برگزارکننده این کارگاه آموزشی دکتر رامین اعتضاد مظفر مشاور ارشد مدیریت امور بین الملل موسسه فرهنگی اکو می باشد.

پیش از این نیز در جهت توانمند سازی منابع انسانی و ارتقاء سطح مدیریت روابط بین الملل ، کارگاههای آموزشی و دوره های علمی با عنوان بررسی ابعاد فرهنگ ملی در محیط های سازمانی و بررسی فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل هافشتد به همراه سلسله نشست های مرتبط با مفهوم فرهنگ در موسسات ، توسط برگزارکننده این دوره در این نهاد بین المللی برگزار شده است.

 

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ecieco.org است.
منبع: موسسه فرهنگی اکو
چاپ شده در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399  از آدرس: