تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پنجشنبه 11 آبان 1396  |  یادبودها

نسلها تغییر می یابند، مدیران جابجا می شوند، جامعه متحول می شود، لیکن فرهنگ ملت ها ماندگار می ماند.

سازمان بین المللی اکو می کوشد تا این ماندگاری را معنی ببخشد. تا آینده گان از آن بهره مند شوند. تلاش بی وقفه جناب آقای دکتر مظاهری در ماندگاری این فرهنگ ملت ها، سرمایه جاودانه ای را  می آفریند که همه می توانیم از آن بهرمند شویم. سرفراز باشند.

 

اشرف بروجردی

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

جمهوری اسلامی ایران

1396/08/10

 

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ecieco.org است.
منبع: موسسه فرهنگی اکو
چاپ شده در تاریخ پنجشنبه 26 تیر 1399  از آدرس: