تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
نصیر احمدنور سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران
یکشنبه 26 شهریور 1396  |  اخبار

از مؤسسه فرهنگی اکو و رئیس محترم آن جناب دکتر مظاهری که در سلسله ابتکارات سودمند خویش چنین مسابقاتی را راه اندازی کرده اند . . .

-


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ecieco.org است.
منبع: موسسه فرهنگی اکو
چاپ شده در تاریخ چهارشنبه 30 مهر 1399  از آدرس: