آخرین مطالب
کد مطلب: 6166
تاریخ انتشار: یکشنبه 25 آبان 1393
همکاری مؤسسه فرهنگی اکو با دانشگاه بیرجند:

همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا

همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا
اخبار > ایران  - دانشگاه بیرجند با همکاری نهادها و موسسات اجرایی و علمی در نظر دارد "دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا" را پس از گذشت بیش از شش سال از برگزاری اولین همایش به منظور اهداف زیر برگزار نماید:

فراهم آوردن زمینه های شناخت ریشه ای، درک بهتر و فهم عمیق تر مفهوم امنیت انسانی نزد مجموعه عاملان اجتماعی سیاسی (تصمیم گیران، تصمیم سازان، دانشگاهیان، پژوهشگران و مردم)؛

فراهم آوردن زمینه های همکاری راهبردی کشورهای منطقۀ غرب آسیا در زمینه های امنیت انسانی به منظور بهبود و پیشرفت امنیت انسانی در این منطقه؛

پیشنهاد سیاست های عمومی امنیت انسانی (یک برنامه عمل زیرمنطقه ای) متناسب و برگرفته از واقعیت های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی منطقه

نقد و بررسی دیدگاه ها و رویکردهای موجود به این مقوله و آسیب شناسی آن برای بهره گیری بیشتر از دستاوردهای نظری و عملی این مباحث در حوزة توسعۀ انسانی و پایدار در چارچوب تنوع فرهنگی جوامع.

بررسی چالشهای گوناگون پیش روی امنیت انسانی در جوامع غرب آسیا

 

 

موضوعات و محورهای همایش:

مطالعات نظری - مفهومی

مطالعات کاربردی و موردی ایران و کشورهای غرب آسیا

امنیت انسانی و خراسان جنوبی ( شرق ایران)

 

 

اطلاعات دبیرخانه ی دائمی:

همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا

بیرجند، دبیرخانۀ دائمی همایش بینالمللی امنیت انسانی در غرب آسیبا، دانشگاه بیرجند، صندوق پستی: 615 / 97175

تلفن:

2502166 - 0561
09357760098

نمابر:

2235591 - 0561

ichswa@birjand.ac.ir

 

conf.birjand.ac.ir/ichswa

 

  • نسخه چاپی
  • اشتراک گذاری
  • ارسال به دوستان
  • ارسال نظر

نام

آدرس پست الکترونیک  

آدرس وب سایت

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را وارد نمایید (اجباری):

 = 8+4

نام شما (اجباری)  

پست الکترونیک شما (اجباری)  

پست الکترونیک دریافت کننده (اجباری)  

لطفا حاصل عبارت را وارد نمایید (اجباری)

 = 8+4