آخرین مطالب
کد مطلب: 13872
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 آبان 1399
رئیس موسسه فرهنگی اکو عنوان کرد:

احیای جاده ابریشم، احیای پیوندهاست

احیای جاده ابریشم، احیای پیوندهاست
اخبار  - آقای سرور بختی رئیس موسسه فرهنگی اکو طی سخنانی در همایش بین المللی ” گفتگوهای فرهنگی، صلح و توسعه در مسیر جاده ابریشم” با اشاره به رمز ماندگاری جاده ابریشم بر مبنای غنای فرهنگی، عنوان کرد: احیای جاده ابریشم صرفا احیای ساختار آن نیست بلکه احیای پیوندهاست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی اکو، متن کامل سخنرانی رئیس این نهاد بین المللی در این همایش مجازی که در تاریخ بیستم آبانماه ۹۹ برگزار شد، بدین شرح است:

صلح از مفاهیم دیرپای جوامع بشری است که ریشه ای ژرف در اندیشه متفکران و اندیشمندان دارد. صلح و دوستی به عنوان یکی از بنیادی ترین نیازهای بشر از جمله مولفه هایی بشمار می رود که با وجود افتراقات موجود در تمدن ها و مکاتب، مقبولیت داشته و بشر چه از منظر رهیافت های نظری و چه به لحاظ راهکارهای عملی همواره در تلاش برای دستیابی به آن بوده‌ است. در دنیای امروز، فراتر از هر مقطع زمانی دیگر، وجود صلح ضرورت یافته است. امروزه، آنچه از صلح مد نظر است صرفا فقدان جنگ نیست؛ بلکه دستیابی به صلح پایدار است که بنیان آن بر همزیستی مسالمت آمیز استوار بوده و افراد با تکیه بر بایسته‌های عقلی به ارزش‌های یکدیگر به دیدۀ احترام می نگرند تا فرهنگ تسامح و مدارا در میان آن‌ها شکل گیرد و راه بر گفتمان فرهنگی در سطوح ملی و فراملی هموار گردد.

از اینروی، همگرایی جوامع بشری در سایه فرهنگ صورت می پذیرد. ارتباط میان ملت‌ها هر گاه در بستری فرهنگی سامان یابد، پایدار، صلح‌آمیز و منشأ توسعه خواهد بود. مضاف بر آن، علم نیز شاخص صلح و توسعه پایدار است؛ مشروط بر آنکه با عقلانیت همراه باشد. امروزه بیشتر از هر زمانی باید توجه مجامع بین المللی را بر تاثیر فزاینده علم و فرهنگ بر صلح و توسعه معطوف داشت. بعبارتی، تفکر علمی باید به یک فرهنگ تبدیل شود تا بتواند در توسعه کشورها نقشی اساسی ایفا نماید.

تمامی شاخه های علوم، خاصه ادبیات و عرفان، مروج صلح می باشند. پارادایم های صلح طلبی و نوع دوستی در آثار بسیاری از مفاخر ادبی منطقه اکو مشهود است. حافظ، نشاندن درخت دوستی و ریشه کن سازی نهال دشمنی را در تحقق صلح و عدالت در برابر عداوت بدین گونه بیان می نماید:

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد                                      نهال دشمنی برکن که رنــج بی شمــار آرد

و به قول سعدی:

هر چه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست                                       پنجه با زور آوران انداختن فرهنگ نیست

مولانا نیز منادی صلح و دوستی است؛ از جمله محور اندیشه های پربسامد او همدلی و همراهی دانایان برای کسب معرفت در جهت کاستن آلام بشری است که خود می گوید: "هم دلی از هم زبانی خوش تر است." مولانا محبت و مهرورزی و صفای درون را تنها راه آرامش می داند "که از محبت خارها گل می شود..." به باور او جهان گرچه آکنده از پدیده های متضاد است، اما این اضداد، رو به تنافر و تفرقه ندارند، بلکه راه وحدت و کمال می پویند و در همین احوال است که دشمنی به دوستی بدل می گردد.

بنابراین، در سایه اعتلای علم و فرهنگ است که می توان جوامع بشری را به یکدیگر نزدیکتر ساخت. علم و فرهنگ چنانچه به خدمت اهداف متعالی از جمله صلح و توسعه درآیند، فراگیری و اثرگذاری آن افزون می گردد؛ چرا که از الزامات دیپلماسی عمومی و کارآمدترین ابزار در جهت اعمال قدرت نرم در روابط بین دولی بشمار می روند. هر گاه ارتباط میان ملت‌ها در چنین بستری سامان یابد پایدار، صلح‌آمیز و منشأ توسعه بوده است؛ زیرا نهایت ارتباط فرهنگی، اعتمادسازی و شکل‌گیری درکی مشترک و در یک کلام چند جانبه‌گرایی و مشارکت جمعی در عرصه تعاملات است.

صلح، اساسی است برای خلق یک جهان بهتر و این همان آرمان متعالی است که توسعه پایدار در پی تحقق آن است. بعبارتی، ایجاد صلح در جهان بدون دسترسی به توسعه پایدار ناممکن است. بی عدالتی در نقطه ای از جهان ، عدالت را در سایر نقاط جهان تهدید می کند. سرنوشت همه انسانها در تارو پود شبکه ای از ارتباطات جهانی به یکدیگر گره خورده است که لازمه آن درک و فهم متقابل است. از اینروی، در عصر ارتباطات به نگرشی نوین در حوزه انسانگرایی مبتنی بر ارزش های والای انسانی برای تجدید آمال بنیادی بشر از جمله، نوع دوستی، عدالت، درک متقابل و کرامت انسانی فارغ از نژاد، زبان، دین و مذهب، جنسیت، تاریخ و جغرافیای زیستی نیازمندیم. تمرکز بر اشتراکات و احترام به افتراقات فرهنگی برای گفتمان بین فرهنگی میان اعضای جامعه جهانی ضروری است که نه تنها ملت ها را توانمند می سازد بلکه، به تبع آن، صلح و امنیت پایدار در جهان در میان جوامع تسری می یابد.

با باور اینجانب، جامعه ای متمدن است که بر پایه خرد، علم و فرهنگ غنی استوار باشد. خوشبختانه منطقه اکو از بزرگترین اشتراکات تمدنی برخوردار است. این وجوه اشتراک، که میراثی ارزشمند از نیاکان است، همواره پیام آور صلح، دوستی و زندگی مسالمت در منطقه بوده است. از اینروی، بسیار بایسته است تا در جهت شناساندن هر چه بیشتر تمدن غنی منطقه به جهانیان اقداماتی اساسی صورت پذیرد. این امر از مسیر جاده ابریشم امکانپذیر است. جاده ای به فراخنای تاریخ کهن منطقه اکو که اساسا بر مبنای تجارت شکل گرفت، لیکن به محملی برای پیوند میان اقوام و ملل آن روزگاران و کانون تعاملات فرهنگی و تبادل اندیشه‌ها تبدیل گشت و میراث فرهنگی ماندگاری برای کشورهای غرب آسیا برجای گذاشت. از این منظر، مردمان سرزمینهای باستان که امروزه به زبانهای مختلف صحبت می کنند و دارای مرزهای ملی جداگانه هستند، از پیشینه تاریخی مشترک که همان پیوندهای عمیق هویتی، فرهنگی و تاریخی است بهره جستند و این خود نشان از اهمیت جاده ای دارد که روزگاری تلاقیگاه بزرگترین تمدن های عصر خود بود.

جاده ابریشم فرصتی برای انتقال فرهنگ و تمدن غنی ملت های منطقه به سایر نقاط جهان می باشد. جاده ای به وسعت تاریخ و نماد صلح و دوستی میان ملل غرب آسیا؛ جاده ای که گرچه رونق اقتصادی آن رو به افول نهاد لیکن غنای فرهنگی بجای مانده از آن سبب ماندگاری آن در طول تاریخ گردید. در این میان نقش محوری کشورهای اکو که کانون امنیت و دوستی میان ملت‌ها در منطقه بشمار میروند در فراهم آوردن زمینه مناسبات بین‌المللی حائز اهمیت است. بی‌تردید میراث علمی و ‌فرهنگی حلقه پیوند تاریخی سرزمین‌های مسیر جاده ابریشم است که از مجرای آن می توان زمینه همکاری‌های مشترک را در مسیر این جاده فراهم آورد، به حافظه تاریخی راه بزرگ ابریشم حیاتی تازه بخشید، و با تکرار تجربه تاریخی جاده ابریشم این مسیر را دوباره به قطب گردشگری و اقتصادی تبدیل ساخت و فصلی نوین از پیوندهای علمی، فرهنگی، و اقتصادی آغاز نمود.

موسسه فرهنگی اکو با همکاری سایر نهادهای بین المللی و با بهرگیری از ظرفیت‌های کشورهای مسیر جاده ابریشم می کوشد تا روند احیا این راه تاریخی را تسریع نماید و همبستگی بین ملت‌های منطقه راحفظ و ارتقاء بخشد. چرا که راه ابریشم نمادی از همگرایی میان ملل مختلف جهان می باشد که امروزه به عنوان میراثی معنوی، تاریخی و نمادین با هدف ایجاد تعامل بین المللی پایدار و فزاینده مورد توجه است. با احیای راه ابریشم زمینه همگرایی بیشتر کشورهای این حوره فراهم می شود، البته منظور از احیای جاده ابریشم صرفا احیای ساختار آن نیست بلکه احیای پیوندهاست و در بستر این پیوندهاست که بسیاری از سازه‌های فرهنگی و اقتصادی شکل گرفته و به هم افزایی ملت های سرزمینهای واقع در کمربند راه ابریشم می انجامد.

رویداد علمی فرهنگی امروز تبلوری از پیوندهای عمیق میان کشورهای منطقه اکو می باشد. لذا، از همت و تلاش برگزار کنندگان این رویداد موفق علمی فرهنگی قدردانی می نمایم. امیدوارم با همت و مشارکت دانشگاه ها و سایر نهادهای بین المللی اقداماتی از این دست تداوم یافته و در حوزه تحقق اهداف منطقه ای و فرا منطقه ای گام های مثبت برداشته شود.

 

  • نسخه چاپی
  • اشتراک گذاری
  • ارسال به دوستان
  • ارسال نظر

نام

آدرس پست الکترونیک  

آدرس وب سایت

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را وارد نمایید (اجباری):

 = 5+1

نام شما (اجباری)  

پست الکترونیک شما (اجباری)  

پست الکترونیک دریافت کننده (اجباری)  

لطفا حاصل عبارت را وارد نمایید (اجباری)

 = 5+1