آخرین مطالب
کد مطلب: 12183
تاریخ انتشار: دوشنبه 30 دی 1398
معاون دوم رییس جمهور:

رسیدگی به قضایای مربوط به مشکلات زنان خبرنگار، دراولویت کار کمیته مشترک، قرار خواهد گرفت

 رسیدگی به قضایای مربوط به مشکلات زنان خبرنگار، دراولویت کار کمیته مشترک، قرار خواهد گرفت
اخبار > افغانستان  - کنفرانس " زنان ژورنالیست، فرصت ها و چالش ها " امروز به ابتکار مرکزحمایت از زنان ژورنالیست درافغانستان، انجمن زنان دررادیو تلویزیون وانجمن اجتماعی زنان ژورنالیست ، درکابل برگزارش شد .

این کنفرانس به حضورداشت استاد سروردانش معاون دوم رییس جمهوری ، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، پوهنیارسیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گرحندوی این وزارت ، شماری از مسوولان نهاد های رسانه یی و خبرنگاران زن ازمرکز وولایت های کشور برگزارشد .

دراین کنفرانس استاد سروردانش معاون دوم رییس جمهوری دررابطه به تعهدات حکومت افغانستان در مورد حقوق زنان و حمایت از رسانه های آزاد گفت:" حکومت در حمایت از زنان همچنان متعهد است و در این تعهد هیچ نوع خلل و تردیدی وجود ندارد."

به گفته معاون ریاست جمهوری، حکومت افغانستان در روند صلح همچنان بر حفظ جمهوریت و حقوق شهروندی و به صورت خاص بر حقوق بشر و حقوق زنان و آزادی بیان، پافشاری می کند و این ارزش ها را جزء اصول اساسی خود می داند.

استاد دانش در مورد تأمین امنیت و مصونیت خبرنگاران و مقابله با قضایای خشونت علیه زنان و علیه خبرنگاران گفت که در سال های اخیر سازوکارهایی در نظر گرفته شده است که در تأمین مصوونیت و رسیدگی به قضایای مختلف کمک بزرگی کرده است.

استاد دانش دراین کنفرانس درخصوص حمایت از خبرنگاران زن گفت:" از این پس در کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، رسیدگی به تمام قضایای مربوط به مشکلات زنان خبرنگار، در اولویت قرار خواهد گرفت."وی از از زنان خبرنگار و نهادهای مربوط به زنان خبرنگار خواست که تمام مسایل و موضوعات مربوط به زنان خبرنگار را در هماهنگی با فدراسیون ژورنالیستان به سکرتریت کمیته مشترک بفرستند تا مورد بررسی قرار گیرد.

بعد حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبت های خود شماری از مشکلات و چالش های فرا راه کار خبرنگاران زن را برشمرد و برانسجام و هماهنگی بیشترمیان خبرنگاران زن درکشور تاکید کرد.

حسینه صافی از نهاد های رسانه یی خواست که ازشیوه مکافات و مجازات درنها دهای شان کار بگیرند و کسانی را که به صورت موثر کارمی کنند تشویق کنند و شماری که به ظرفیت سازی نیاز دارند ، برای آنان برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت برگزار کنند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری این وزارت را درحمایت از زنان خبرنگار ابرازکرد وتطبیق قانون دررسانه ها را اصل مهم دانست.

همچنان دراین کنفرانس نجیبه ایوبی وفریده نیک زاد فعالان رسانه یی کشور نیز درصحبت های شان یک سلسله مشکلات و چالش های زنان خبرنگار را بیان کردند و حضور خبرنگاران زن دررسانه های کشوررا ارزشمند دانستند.

آنان دررابطه به فعالیت زنان خبرنگار و نهاد های رسانه یی مرتبط به زنان معلومات دادند و برگزاری این کنفرانس را دستاورد خوبی برای زنان خبرنگار دانستند.

به همین ترتیب فهیم دشتی به نمایندگی از فدراسیون ژورنالیستان افغانستان از نقش مؤثر استاد دانش معاون دوم رییس جمهوری و رییس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها ، در حمایت از رسانه ها و خبرنگاران افغانستان به قدردانی یاد کرد .

وی از زنان خبرنگار نیز خواست که خودشان عزم کنند و تأمین حقوق و عدالت را برای زنان به عهده بگیرند و فدراسیون ژورنالیستان افغانستان نیزدرحمایت و درکنار آنان قراردارد.

درجریان این کنفرانس فلم مستند یازابتدای فعالیت های زنان دررسانه های کشور به نمایش گذاشته شد .

دراخیر این کنفرانس درپنل هایی که به حضورشماری از شخصیت های رسانه یی و مسوولان برگزارش شد ، دررابطه به محدودیت و عدم دسترسی به اطلاعات ، مشکلات و چالش ها برای دسترسی به معلومات درست و دقیق به خصوص درولایت ها، امنیت شغلی زنان خبرنگار، ایجاد محیط مصوون کاری برای خبرنگاران زن ، اقدامات به خاطرامنیت ، مصونیت شغلی و حمایت به منظور ایجاد فضای مناسب کاری برای خبرنگاران زن ، بحث صورت گرفت .

کار این کنفرانس فردا نیز ادامه دارد .

کابل /25 جدی / باختر

 

 

  • نسخه چاپی
  • اشتراک گذاری
  • ارسال به دوستان
  • ارسال نظر

نام

آدرس پست الکترونیک  

آدرس وب سایت

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را وارد نمایید (اجباری):

 = 9+4

نام شما (اجباری)  

پست الکترونیک شما (اجباری)  

پست الکترونیک دریافت کننده (اجباری)  

لطفا حاصل عبارت را وارد نمایید (اجباری)

 = 9+4